Przedszkole terapeutyczne Częstochowa

Nasza oferta:

Z każdym dzieckiem w Niepublicznym Terapeutycznym Przedszkolu „Piękny Umysł” pracujemy w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który oprócz realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zakłada uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych dobranych do potrzeb każdego dziecka. Na terenie Przedszkola odbywają się indywidualne zajęcia z:

 • psychologiem
 • nauczycielem rewalidacji
 • fizjoterapeutą
 • logopedą
 • tetapeutą integracji sensorycznej
 • praktykiem terapii słuchowej metodą Tomatisa

Dzieci mają także kontakt ze zwierzętami, które mają doskonały wpływ na rozwój emocjonalny i kształtowanie własnej inicjatywy naszych podopiecznych. W Przedszkolu organizujemy dogoterpię, a także terapię z pomocą świnki morskiej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapetę. Współpracujemy także z TTKF „Sportowiec” i zapewniamy nieodpłatne zajęcia hipoterapii. Podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznym wykorzystujemy także następujące metody i formy wsparcia:

 • Metodę Dobrego Startu
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • Metodę Knillów
 • Elementy terapii behawioralnej
 • Makaton
 • Muzykoterapię
 • Arteterapię

W naszej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy sprawdzone metody oraz poszukujemy i wdrażamy najnowsze techniki i formy pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.