Przedszkole terapeutyczne Częstochowa

Trwa nabór do Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola ” Piękny Umysł” na rok 2013.

Zapewniamy komfortowe warunki nauki, pracy i zabawy w małych grupach. Gwarantujemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i dobry kontakt z nauczycielem i terapeutą.

Podkreślamy, że formy terapii i pobyt dziecka w przedszkolu będzie omówiony z rodzicami lub opiekunami dziecka, aby stworzyć zindywidualizowany program terapeutyczny.

Przedszkole jest bezpłatne. Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie wydane przez PPP.