Przedszkole terapeutyczne Częstochowa

W naszej placówce znajdą państwo kadrę doświadczonych specjalistów wśród nich m.in.:

Logopeda- zajmuję się tarapią zaburzeń mowy i głosu dla dzieci, uczy właściwej komunikacji. Zajmuje się afazją, wadą wymowy np.seplenienie, mowy bezdźwięcznej, opóźnionego rozwoju mowy, wspomaga rozwój funkcji psychomotorycznych. Praca logopedy obejmuje również wczesną interwencję logopedyczną połączoną z prowadzeniem ćwiczeń stymulujących prawidłowy rozwój dziecka.

Psycholog-celem pracy psychologa jest dokonywanie trwałej zmiany w sposobie przeżywania czy zachowania człowieka po to,aby mógł on czuć się zdrowszym i bardziej szczęśliwym.Pomaga w nagłych dramatycznych sytuacjach i rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Dogoterapeuta-osoba prowadząca metodę terapii, która w swych założeniach wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i ma na celu przywrócenie zdrowia i dobrego samopoczucia.Służy wzmocnieniu działań prowadzonych przez lekarzy, rehabilitantów, pedagogów, udział psa w prowadzonych zajęciach pomaga szybciej i skuteczniej osiągnąć zakładane cele terapeutyczne.

Hipoterapeuta- prowadzi ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania dziecka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej poprze kontakt z koniem.Wykorzystuje w swej pracy formę fizjoterapii na koniu i psychopedagogicznej jazdy konnej.

Oligofrenopedagog- nauczyciel pracujący z dziećmi upośledzonymi umysłowo, wspierający nauczanie w klasie i prowadzący zajęcia rewalidacyjne

Terapeuta Integracji Sensorycznej- stosuje nowoczesną metodę terapii istotnie wpływającą na poprawę umiejętności czytania,pisania,mowy, ogólną sprawność ruchową, funcjonowania społecznego i emocjonalnego.

Muzykoterapeuta- osoba stosująca muzykę i jej elementy jako terapię w celu przywrócenia zdrowia, poprawy funkcjonowania dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami. Muzyka stanowi często tło lub uzupełnienie stosowanych technik psychoterapeutycznych czy ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Arteterapeuta- terapeuta zajęciowy stosujący materiały plastyczne, muzyczne, literackje i teatralne. Daje możliwość symbilicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocjiw w bezpiecznych warunkach.